Zadání případu

Aktuální případ pro rok 2020

Klarifikace zadání

Do nedelě 16.2.2020 jsou týmy oprávněny položit pořadateli jednu otázku související se skutkovým stavem případu a to včetně příloh. Pořadatel je povinen své odpovědi zveřejnit nejpozději do středy 19.2.2020. Právo výběru otázek, které budou zodpovězeny náleží pořadateli. Své otázky týmy zasílají na email soutěže.