Olomouc

Fakultní koordinátoři

 

Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci (pořádající fakulta):

Kontakt: stredoskolskymootcourt@gmail.com

Organizační tým:

  • Martina Grochová
  • Kateřina Kaprálová
  • Jakub Kvapil