Jak se přihlásit

Do soutěže je možné se přihlásit jako tým podáním jedné společně vyplněné přihlášky a zasláním na náš email: street.law.moot@gmail.com. Tým může být tvořen jedním až třemi studenty střední školy. Účast týmu složeného ze studentů různých středních škol je možná, ale je nezbytné, aby se v souladu s podmínkami přihlášky studenti domluvili, kdo bude zástupcem týmu, což má vliv na určení školy, kterou budou v soutěži formálně reprezentovat. Týmy nemusí být složeny ze studentů stejných tříd či ročníků. Přihlášku do soutěže, která proběhne v roce 2021, je nutné podat do 17. 1. 2021. Součástí přihlášky je úkol, na který je třeba v rozsahu 250 až 500 slov odpovědět. Na zadanou otázku neexistuje jedno správné řešení, proto se při zpracování úkolu soustřeďte na svůj názor, který je samozřejmě nezbytné odůvodnitK přípravě argumentace můžete využít všechny dostupné zdroje. Po ukončení přihlašování budou týmy informovány, zda byly do soutěže vybrány. 

Instrukce k přihlášení:

  1. Přihláška se vyplňuje elektronicky za celý tým. Součástí přihlášky je zadání, které je nutné vypracovat. Vyplněnou přihlášku včetně vypracovaného zadání zasílejte v jednom souboru, a to ve formátu Microsoft Word s příponou DOC, popř. DOCX.
  2. Součástí přihlášky je souhlas se zpracováním osobních údajů. Formulář pro udělení souhlasu vyplňuje každý člen týmu individuálně. Formulář vyplňte, prosím, čitelně hůlkovým písmem.