Jak se přihlásit

 

PŘIHLAŠOVÁNÍ DO LETOŠNÍHO ROČNÍKU SKONČILO. PŘIHLÁSIT SE BUDETE MOCI OPĚT KONCEM PRVNÍHO POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2022/2023.

Do soutěže je možné se přihlásit jako tým podáním jedné společně vyplněné přihlášky. Přihláška se podává prostřednictvím google formuláře, jehož součástí je i odpověď na zadaný případ. Na vyplnění přihlášky si vyhraďte jako tým čas.

Tým může být tvořen jedním až třemi studenty střední školy. Účast týmu složeného ze studentů různých středních škol je možná, ale je nezbytné, aby se v souladu s podmínkami přihlášky studenti domluvili, kdo bude zástupcem týmu, což má vliv na určení školy, kterou budou v soutěži formálně reprezentovat. Týmy nemusí být složeny ze studentů stejných tříd či ročníků.

Přihlášku do soutěže, která proběhne v roce 2022, je nutné podat do 16. 1. 2022. Součástí přihlášky je úkol, na který je třeba v rozsahu max. 500 slov odpovědět. Na zadanou otázku neexistuje jedno správné řešení, proto se při zpracování úkolu soustřeďte na svůj názor, který je samozřejmě nezbytné odůvodnitK přípravě argumentace můžete využít všechny dostupné zdroje. Po ukončení přihlašování budou týmy informovány, zda byly do soutěže vybrány. 

Odkaz na google formulář je dostupný zde: https://forms.gle/XcnpHxmRs7qtu7nq9

Instrukce k přihlášení:

  1. Přihláška se vyplňuje elektronicky za celý tým. Součástí přihlášky je zadání, které je nutné vypracovat.
  2. Součástí přihlášky je souhlas se zpracováním osobních údajů. Formulář pro udělení souhlasu vyplňuje každý člen týmu individuálně. Formulář vyplňte, prosím, čitelně hůlkovým písmem.

Zadání úvahové eseje pro přihlášení do ročníku 2022:

Agnosie se jako ostatní země potýká poslední 2 roky s pandemií onemocnění NANI-21. Jedná se o respirační onemocnění, které napadá lidi všech věkových skupin, ale pro starší nebo již nemocné lidi může znamenat závažné obtíže a v nejhorším smrt. Agnoszká vláda se rozhodla bojovat proti šíření této nemoci alespoň částečnou povinnou vakcinací předem schválenou vakcínou. Povinně se musejí v  Agnosii očkovat zdravotníci a personál sociálních zařízení, právě proto, že přicházejí do styku s pacienty, kteří mohou mít v boji s tímto onemocněním vážné problémy. Zákon o povinném očkování pro tyto profese se nevyhnul ani Zuzaně, která byla studentkou 3. ročníku zdravotnické školy a měla zrovna nastupovat na odbornou praxi do nemocnice. Zuzana dlouhodobě studovala účinky nově vzniklé vakcíny a zdálo se jí, že rizika očkování přesahují zisky, které by pro ni mohla vakcína mít, rozhodla se tedy, že očkování podstoupit nehodlá. V důsledku tohoto rozhodnutí nemohla Zuzana nastoupit na odbornou praxi a následně (v důsledku nedokončení odborné praxe) nebyla připuštěna k maturitní zkoušce. Zuzana namítá, že to je nepřiměřený zásah do jejích práv a snaží se u vnitrostátních soudů bránit pomocí ustanovení v Úmluvě o ochraně lidských práv a svobod, zejména práva na vzdělání a nedotknutelnost osoby a jejího soukromí. Vnitrostátní soudy však na její argumentaci nepřistoupily a v řízení před domácími soudy byla proto neúspěšná. Zuzana se tedy rozhodla podat žalobu k Evropskému soudu pro lidská práva.

Dokážete zdůvodnit, proč bylo nepřipuštění k maturitě protiprávní, nebo proč souhlasíte s postupem státních institucí?

Svou odpověď odůvodněte v rozsahu 250-500 slov.

Pokud se domníváte, že ve výchozím textu není uvedena nějaká rozhodná skutečnost, můžete si ji domyslet a vysvětlit proč si myslíte, že je pro posouzení případu důležitá a v čem se tím případně mění celkové posouzení případu.

Prostor pro Vaši esej najdete v přihlašovacím formuláři (viz výše), kam svůj text nahrajte. Přihlášky zaslané jiným způsobem nemůžeme akceptovat.

Zadání eseje naznačuje tematické směřování letošního případu, který bude zveřejněn po uzavření přihlašování.