Jak se přihlásit

 

PŘIHLAŠOVÁNÍ DO LETOŠNÍHO ROČNÍKU SKONČILO. PŘIHLÁSIT SE BUDETE MOCI OPĚT KONCEM PRVNÍHO POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2022/2023.

Do soutěže je možné se přihlásit jako tým podáním jedné společně vyplněné přihlášky. Přihláška se podává prostřednictvím google formuláře, jehož součástí je i odpověď na zadaný případ. Na vyplnění přihlášky si vyhraďte jako tým čas.

Tým může být tvořen jedním až třemi studenty střední školy. Účast týmu složeného ze studentů různých středních škol je možná, ale je nezbytné, aby se v souladu s podmínkami přihlášky studenti domluvili, kdo bude zástupcem týmu, což má vliv na určení školy, kterou budou v soutěži formálně reprezentovat. Týmy nemusí být složeny ze studentů stejných tříd či ročníků.

Přihlášku do soutěže, která proběhne v roce 2023, je nutné podat do 16. 1. 2023. Součástí přihlášky je úkol, na který je třeba v rozsahu max. 500 slov odpovědět. Na zadanou otázku neexistuje jedno správné řešení, proto se při zpracování úkolu soustřeďte na svůj názor, který je samozřejmě nezbytné odůvodnitK přípravě argumentace můžete využít všechny dostupné zdroje. Po ukončení přihlašování budou týmy informovány, zda byly do soutěže vybrány. 

Odkaz na google formulář bude brzy dostupný zde =>

Instrukce k přihlášení:

  1. Přihláška se vyplňuje elektronicky za celý tým. Součástí přihlášky je zadání, které je nutné vypracovat.
  2. Součástí přihlášky je souhlas se zpracováním osobních údajů. Formulář pro udělení souhlasu vyplňuje každý člen týmu individuálně. Formulář vyplňte, prosím, čitelně hůlkovým písmem.

Zadání úvahové eseje pro přihlášení do ročníku 2023:

Toto zadání bude již brzy zveřejněno spolu s odkazem pro přihlašování. Nechceme Vám zatím prozradit téma letošního případu, ještě si chvilku musíte počkat. 
 

Až bude zadání pro úvahovou esej zveřejněno bude potřeba napsat odpověď, ve které se přikloníte k jedné ze stran případu a odůvodníte svou úvah v rozsahu 250-500 slov.

Pokud se domníváte, že ve výchozím textu není uvedena nějaká rozhodná skutečnost, můžete si ji domyslet a vysvětlit proč si myslíte, že je pro posouzení případu důležitá a v čem se tím případně mění celkové posouzení případu.

Prostor pro Vaši esej najdete v přihlašovacím formuláři, kam svůj text také nahrajte. Přihlášky zaslané jiným způsobem bohužel nemůžeme akceptovat.

Zadání eseje naznačuje tematické směřování případu, který bude zveřejněn po uzavření přihlašování.