Jak se přihlásit

Mezinárodní středoškolský moot court je středoškolská soutěž určena pro studenty středních škol v České a Slovenské republice. Přihlásit se do soutěže můžete elektronicky a to do půlnoci 17. 1. 2023. Následně Vás organizátoři soutěže informují o tom, zda jste vybráni se soutěže zúčasnit a pod jakou z participujících právnických fakutl spadá Váš tým a jaký bude Váš přidělený kouč (kouč je studen VŠ, který Vás bude provázet soutěží). Soutěž probíhá od února do května r. 2023, během soutěže nejdřívě každý tým odevzdá písemná část (stížnost na ESLP/vyjádření státu) a následně se účastní ústního kola, kde se strana stěžovatele střetne se stranou státu před simulovaným soudním senátem Evropského soudu pro lidská práva.
Přihlášku můžete vyplnit zde: https://forms.gle/oY6ZvNfsWHgqxR167

Instrukce k přihlášení:

  1. Přihláška se vyplňuje elektronicky za celý tým. Součástí přihlášky je zadání, které je nutné vypracovat.
  2. Součástí přihlášky je souhlas se zpracováním osobních údajů. Formulář pro udělení souhlasu vyplňuje každý člen týmu individuálně. Formulář vyplňte, prosím, čitelně hůlkovým písmem.

Zadání úvahové eseje pro přihlášení do ročníku 2023:

V rámci přihlášky, máte letos za úkol složit argument na obranu jedné ze stran na základě zadání. Zadání máte inkorporováno i v příhlášce, abyste však mohli o úkolu popřemýšlet předem zveřejnili jsme ho i zde. Pokud se domníváte, že ve výchozím textu není uvedena nějaká rozhodná skutečnost, můžete si ji domyslet a vysvětlit proč si myslíte, že je pro posouzení případu důležitá a v čem se tím případně mění celkové posouzení případu.

Zadání eseje naznačuje tematické směřování případu, který bude zveřejněn po uzavření přihlašování. Zadání eseje naznačuje tematické směřování případu, který bude zveřejněn po uzavření přihlašování.

Prostor pro Vaši esej najdete v přihlašovacím formuláři, kam svůj text také nahrajte. Přihlášky zaslané jiným způsobem bohužel nemůžeme akceptovat.

Zadání: V Agnosii zemřela dlouho vládnoucí panovnice Alice II. Agnoská. V plánovaném čtrnáctidenním smutku bylo stanoveno oficiální datum pohřbu na 30. dubna 2022 a to v katedrále sv. Aurélie. Očekávalo se, že  na tuto událost dorazí zbytek královské rodiny, nejvýznamnější představitelé světových velmocí, členové agnoské šlechty. V ulicích bude nejméně 3 miliony lidí a televizní tento program sledovat až na 1 miliardu diváků z celého světa.  

V rámci pohřbu zazpíval agnoskou hymnu populární agnoský zpěvák Scott Englenbrod, který je miláčkem především mladé generace Agnosanů. Po inovativním ztvárnění agnoské hymny se rozhodl zpěvák využít situace, že pohřeb je živě vysílán televizní stanicí AIDA, a vyjádřil svůj negativní názor na monarchii. Otočil se tedy na nejbližší kameru a do mikrofonu uvedl několik veršů: "Stará tyranka Alice, ta jedna stará vypelichaná slepice, už konečně dokvokala, a prostor tak konečně republice dala." Následně po těchto výrocích hodil na rakev zesnulé královny balonek s červenou barvou. Televize tento Englenbrodův projev a následný útok na rakev odvysílala, poněvadž se jednalo o velmi exkluzivní televizní materiál. Zpěvák byl královskou gardou vyveden z katedrály sv. Aurélie. Stávající hlava monarchie byla událostí natolik otřesena a znechucena, že se ještě v den pohřbu obrátila na agnoskou policii, aby věc prošetřila.  

Na základě zadání vytvořte argument (na cca 250 slov), buď na obranu svobody projevu tzn. zpěváka Scotta Englenbroda, nebo na obranu osobnostních práva zesnulé královny.