Fakultní koordinátoři

Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave:

Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach:

Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci:

Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze:

Právnická fakulta Masarykovy Univerzity v Brně

  • Mgr. Martina Grochová, email: mgrochova@gmail.com