Fakultní koordinátoři

Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci (pořádající fakulta):

Kontakt: stredoskolskymootcourt@gmail.com

Organizační tým:

  • Martina Grochová
  • Kateřina Kaprálová
  • Jakub Kvapil

 

Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze:

 

Právnická fakulta Masarykovy Univerzity v Brně

 

Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach:

 

Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave:

  • v jednání