Etický kodex

Koučové - studenti právnických fakult - jsou v naší soutěži velice důležitým článkem vzdělávacího systému. Koučové jsou povinni řídit se etickými pravidly kouče stejně tak, jako pravidly soutěže. Úkolem koučů není pomoci svému týmu vyhrát, ale pomoci mu naučit se v soutěži co nejvíce.

Základním heslem koučů tak je:

"MY NESOUTĚŽÍME"