Slovensko

Evanjelické bilingválne gymnázium Martin

Strana sporu: Stěžovatel

Členové: Viktória Olléová, Michal Sopoliga, Ina Opartyová

 

Spojená škola Pankúchova 6, Bratislava

Strana sporu: Stát

Členové: Michaela Sečková