Mezinárodní Středoškolský Moot Court

 

DŮLEŽITÉ: OD 1. 2. 2023 BUDE VEŠKERÝ OBSAH PŘESUNUT NA WEB FAKULTY: https://www.pf.upol.cz/mootcourt/

Mezinárodní Středoškolský Moot Court je soutěž, která nabízí středoškolským studentům jedinečnou možnost vyzkoušet si roli právních zástupců. Maximálně tříčlenné týmy středoškoláků v rámci soutěže nejprve připravují pod vedením studentů práv písemná podání, a poté se účastní také ústního kola před panelem porotců, jež simuluje jednání před Evropským soudem pro lidská práva. Cílem této soutěže je ve studentech středních škol rozvíjet jejich smysl pro právo, zlepšovat jejich prezentační, komunikační a argumentační dovednosti a v neposledním řadě je naučit, jak právo funguje.

Od roku 2016 soutěž probíhá ve dvou kolech jako fakultní a mezinárodní finále soutěže, které se koná na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Soutěže se účastní týmy pod vedením studentů práv z České republiky (Olomouc, Praha, Brno) i Slovenské republiky (Košice, Bratislava).

Tato soutěž vznikla na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci v roce 2013 a to z iniciativy a s entuziazmem studentů street law pod vedením JUDr. Lucie Madleňákové, Ph.D.